Solutions Parkmanagement

WELKOM BIJ SOLUTIONS PARKMANAGEMENT

Onafhankelijk en flexibel parkmanagement Hoofd- en bijzaken scheiden en zorgen voor optimaal asset management voor bedrijven, ondernemers en vastgoedeigenaren. Creeër een mooie duurzame omgeving waar het goed toeven is, voor personeel, bezoekers en klanten. De KVO thema’s vatten dit mooi samen: ‘Schoon, Heel en Veilig’.
PARKMANAGEMENT Wat doet parkmangemetn voor u? Parkmanagement is een manier om duurzaam kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden, te verbeteren en voor lange termjin te borgen. Gebruikelijke parkmanagementtaken zijn: Beheer en onderhoud openbare ruimte (groen en grijs) Bewegwijzering Collectieve beveiliging Duurzaamheid (CO 2 -neutraal) Gezamenlijke afvalinzameling en -verwerking, grondstoffenhergebruik (circulaire economie) Gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies KVO Keurmerk (Veilig Ondernemen) Aanspreekpunt voor ondernemers, ambtenaren en vastgoedeigenaren Thema’s als Mobiliteit, duurzaamheid en vitaliteit zijn voorwaarden om de aantrekkelijkheid van een bedrijvenpark in stand te houden. In het parkmanagement pakket kunnen bovenstaande zaken vaak collectief worden geregeld. Deze gezamelijkheid zorgt ook vaak voor de beste resultaten. De parkmanager ontzorgt, verbindt en faciliteert alle betrokken partijen, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun onderneming of activiteiten, terwijl op het bedrijvenpark of winkelcentrum een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving gerealiseerd en gecontinueerd wordt. De KVO aanpak is daarbij een goed middel met als kernthema’s ‘Schoon, Heel en Veilig’. Een gestructueerde collectieve aanpak is daarbij onmisbaar.
“Een vitaal en duurzaam bedrijvenpark is het optimale asset management” Bas Kemper
Een vitaal en duurzaam bedrijvenpark is het optimale asset management

BAS KEMPER

Een onafhankelijke en flexibele parkmanager

Ik initieer, realiseer en ontzorg besturen van parkmanagementstichtingen en -organisaties.
NAVIGATION
SOCIAL
ADRES Solutions Parkmanagement De Milan Viscontilaan 46 3453 TB DE MEERN
CONTACT e: info@solutions-parkmanagement.nl t: 030 2681848
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (AVG) Solutions Parkmanagement, Solutions MKB en Solutions Overheid hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
WELKOM BIJ SOLUTIONS PARKMANAGEMENT Onafhankelijk en flexibel parkmanagement Hoofd- en bijzaken scheiden en zorgen voor optimaal asset management voor bedrijven, ondernemers en vastgoedeigenaren. Creeër een mooie duurzame omgeving waar het goed toeven is, voor personeel, bezoekers en klanten.  De KVO thema’s vatten dit mooi samen: ‘Schoon, Heel en Veilig’. PARKMANAGEMENT Wat doet parkmangement voor u? Parkmanagement is een manier om duurzaam dé kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden, te verbeteren en voor lange termjin te borgen.  Gebruikelijke parkmanagement- taken zijn:  •	Beheer en onderhoud openbare ruimte (groen en grijs) •	Bewegwijzering •	Collectieve beveiliging •	Duurzaamheid (CO2-neutraal) •	Gezamenlijke afvalinzameling en -verwerking, grondstoffenhergebruik (circulaire economie) •	Gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies •	KVO Keurmerk (Veilig Ondernemen) •	Aanspreekpunt voor ondernemers, ambtenaren en vastgoedeigenaren •	Thema’s als Mobiliteit, duurzaamheid en vitaliteit zijn voorwaarden om de aantrekkelijkheid van een bedrijvenpark in stand te houden.  In het parkmanagement pakket kunnen bovenstaande zaken vaak collectief worden geregeld. Deze gezamelijkheid zorgt ook vaak voor de beste resultaten. De parkmanager ontzorgt,   verbindt en faciliteertalle alle betrokken partijen, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun onderneming of activiteiten, terwijl op het bedrijvenpark of winkelcentrum een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving gerealiseerd en gecontinueerd wordt.  De KVO aanpak is daarbij een goed middel met als kernthema’s ‘Schoon, Heel en Veilig’.  Een gestructueerde collectieve aanpak is daarbij onmisbaar.
NAVIGATIE
ADRES Solutions Parkmanagement De Milan Viscontilaan 46 3453 TB De Meern CONTACT e: info@solutions-parkmanagement.nl t: 030-2681848 m: 06 46630490
Solutions Parkmanagement is onderdeel van  Solutions MKB uit De Meern  
SOCIAL
Een onafhankelijke en flexibele parkmanager Ik initieer, realiseer en ontzorg besturen van parkmanagementstichtingen en -organisaties.    BAS KEMPER
SolutionsParkmanagement
Een novemberavond op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef in Amersfoort
Een vitaal en duurzaam bedrijvenpark is het optimale asset management
WET BESCHERMING PERSOONS- GEGEVENS (AVG) Solutions Parkmanagement, Solutions MKB en Solutions Overheid hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.